Gebruiksvergunning

Gebouwen moeten brandveilig worden gebruikt. Per 1 november 2008 gelden daarvoor landelijke eisen die zijn vastgelegd in Besluitbrandveiligheid gebruik bouwwerken (Gebruiksbesluit). Die eisen werken rechtstreeks en gelden voor elke vorm van gebruik (www.vrom.nl). Daarnaast is voor de meer risicovolle vormen van gebruik een gebruiksvergunning of een gebruiksmelding nodig.

U heeft een gebruiksvergunning nodig wanneer u in een gebouw of ander bouwwerk;

  • bedrijfsmatig gevaarlijke stoffen worden opgeslagen (zie Regeling Bouwbesluit 2003, voor de hele regeling) of

  • bedrijfsmatig of in het kader van verzorging nachtverblijf aan meer dan 10 personen gaat verschaffen, bijvoorbeeld in een hotel, pension, kampeerboerderij, ziekenhuis, verpleeg- of verzorgingshuis of gevangenis of

  • dagverblijf gaat verschaffen aan meer dan 10 kinderen onder de 12 jaar, bijvoorbeeld in een basisschool of kinderdagverblijf of

  • dagverblijf gaat verschaffen aan meer dan 10 lichamelijk of verstandelijk gehandicapte personen, bijvoorbeeld door dagopvang.

In sommige gevallen volstaat een gebruiksmelding deze moet u doen wanneer u;

  • in een gebouw of ander bouwwerk meer dan 50 personen tegelijk gaat laten verblijven (let op: geldt niet voor woningen en woongebouwen) of

  • een woning kamergewijs gaat verhuren.

Tijdens deze aanvraag of melding vraagt de gemeente om een Ontruimingsplattegrond van iedere bouwlaag en een situatietekening mee te sturen volgens NEN1414 en verwijst naar een omslachtig tekenprogramma of een dure architect.

Wij kunnen deze vergunning c.q. melding inclusief tekeningen voor u verzorgen, hiervoor maken wij graag een afspraak met u om een vrijblijvende offerte op te maken.