Veiligheidsplattegrond

Een veiligheidsplattegrond is een plattegrond met daarop veiligheidsinformatie over het gebouw die kan bijdragen aan het voorkomen en bestrijden van een ongeval of calamiteit.

De doelstelling van veiligheidsplattegronden is dat deze de informatie verstrekken die de hulpverlenende functionarissen helpt bij het beheer van de risico’s en de preventieve maatregelen naar aanleiding van deze risico’s.

De plattegronden helpen ook om vooruitlopend op een eventuele calamiteit kennis over het gebouw te verspreiden onder de vaste gebruikers.