Bedrijfsnoodplan

Een Bedrijfsnoodplan of Ontruimingsplan is een plan waarin is beschreven wat er gedaan moet worden als een gebouw zo snel mogelijk door alle aanwezigen moet worden verlaten. Alle procedures, taken en afspraken die hierbij nodig zijn, staan hierin beschreven.

Vanuit de Arbowet, art.15 en het Arbobesluit, art 2.17 moet er een Bedrijfsnoodplan of Ontruimingsplan worden opgesteld als er;

  • meer dan 50 personen tegelijk aanwezig zullen zijn, anders dan in een een- of meergezinshuis;

  • bedrijfsmatig de in de Regeling Bouwbesluit Materialen (Staatscourant 138:1998) bedoelde stoffen zullen worden opgeslagen;

  • aan meer dan 10 personen bedrijfsmatig of in het kader van verzorging nachtverblijf zal worden verschaft;

  • aan meer dan 10 kinderen jonger dan 12 jaar, of aan meer dan 10 lichamelijk en/of geestelijk gehandicapten dagverblijf zal worden verschaft.

Een door ons opgesteld plan is conform de norm NTA 8112 - leidraad voor ontruimingsplannen voor gebouwen - , met de daarbij behorende Aanvalsplattegronden en Veiligheidsplattegronden volgens NEN1414.

Aangezien ieder gebouw zijn eigen benadering en risico’s met zich mee brengt maken wij graag een afspraak met u om een vrijblijvende offerte op te maken.